June 5, 2023

Avustralya’da tüm vize başvuruları, Göçmenlik Yasaları (Migration Act) ve Yasal Düzenlemelere (Migration Regulations) ek olarak, Kanun hükmünde Kararname diyebileceğimiz “Ministrial Instructions” larla yönelmektedir. Bunlara ek olarak, İtiraz Mahkemeleri ve diğer mahkemelerin aldıkları kararlarda yasa hükmündedir.

Mevzuata göre yetkilerini kullanırken ve vize verme veya reddetme kararları alırken, memurlar politika belgelerine gereken önemi vermelidir, ancak politikayı esnek bir şekilde uygulamamalı ve bunun yerine her bir vakanın esasını dikkate almalıdır. Adil, makul ve yasal bir karar vermek için, belirli bir vakanın gerçeklerine bağlı olarak, onaylanan politika ve prosedürlerden ayrılmak uygun olabilir. Yetkililer, onaylanan politika veya prosedürden ayrılmadan önce, ilk olarak birinci derecedeki müdürleri ile görüşmeli ve gerektiğinde talimat sahibine iletmelidir. Her durumda, müşterinin Departman sistemlerindeki kaydına, onaylanan politika veya prosedürden ayrılma nedenlerini detaylandıran bir açıklayıcı not eklenmelidir.

Vize verilip verilmeyeceğini düşünürken, karar vericiler şunları yapmalıdır:

  • mantıklı, kanıta dayalı, hukuka uygun ve makul kararlar almak;
  • başvuruları mümkün olan her yerde ve en az gecikmeyle ilk değerlendirmede sonuçlandırmayı hedeflemek;
  • doğal adalete odaklanarak kolaylaştırılmış karar verme ve başvuranın mahremiyetini koruma arasında denge; ve
  • Avustralya topluluğunu ve Bakanlığın Ziyaretçi vizesi programının bütünlüğünü korumak için riski yönetin.

Bazı ortak kriterler, tüm geçici vize başvuru sahipleri tarafından karşılanmalıdır. Özetle, bu kriterler aşağıdakilerle ilgilidir:

  • geçici olarak Avustralya’da kalmaya yönelik gerçek bir niyet (bkz. madde 600.211);
  • yeterli destek araçları (bkz. madde 600.212);
  • kamu yararı kriterleri (PIC) (bkz. madde 600.213);
  • özel iade kriterleri (SRC) (bkz. madde 600.214); Ve
  • Vizenin verilmesi için istisnai durumlar olmadıkça toplam kalış süresi ardışık 12 ayı geçmemelidir (bkz. madde 600.215).

Detaylı bilgi için bize ulaşınız:

Av Ceren Guney +61 448 412 210 | +90 546 946 38 11

Registered Migration and Education Agent Feriha Guney MARN 0960690 QEAC C102 +61 477 524 039

sydney@inteducation.com

Posted in: Blog
Avustralya Göç ve Eğitim Ajansı & IEA-A