October 26, 2017

Vatandaşlık başvurusu yapan göçmenler, Avustralya vatandaşlık yasasında yapılmak istenen değişiklikler Senato’da reddedilince rahat nefes aldı.

Senato’nun Çarşamba gunkü oturumunda görüşülen, ‘Avustralya Vatandaşlık Yasası Değişikliği’ tasarısı, Göç İşleri Bakanı Peter Dutton’ın bağımsız senatörlerin desteğini alabilmek için yaptığı hamleye rağmen parlemantodan geçemedi.

Avustralya vatandaşı olmayı zorlaştıran yasa tasarısının Senato’dan geçememesi, halihazırda vatandaş olmayı bekleyen göçmenleri rahatlattı.

SBS News’e konuşan Dutton’ın sözcüsü, halihazırda vatandaşlık için başvuruda bulunan ya da başvurmayı planlayan göçmenlerin, hükümet tarafından bu yılın başlarında açıklanan sert tedbirlerle değil, yürürlükteki uygulamaya göre değerlendirilmeye devam edileceğini doğruladı.

Hükümetin hüsranla sonuçlanan yasa tasarısı, vatandaş olmak isteyenlere uygulanan ingilizce dil sınavını zorlaştırılacaktı. Öyle ki, istenen İngilizce bilgi düzeyinin neredeyse üniversiye girmek için gerekli olan düzeyde olması gerektiği belirtiliyor ve muhalefet buna karşı çıkıyordu.

Tasarı, ayrıca sürekli oturum sahibi olan kişilerin vatandaşlık için 4 yıl bekletilmelerini ve Göç İşleri Bakanı’na ekstra yetkiler verilmesini de kapsıyordu.

Sözkonusu yasa tasarısı eğer parlamentodan geçebilseydi, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecekti.

Göç İşleri Bakanı Peter Dutton, İngilizce dil düzeyi de dahil olmak üzere tasarının tartışmalı kısımlarından bazılarını yumşatmayı teklif ederek bağımsız senatörlerin desteğini almaya çalıştı, ancak Dutton’ın bu çabaları da sonuç vermedi.

Hükümet vatandaşlık yasa tasarısını yeniden parlemantoya sunabilir.

Dutton’un sözcüsü hükümetin vatandaşlık yasasının güçlendirilmesine kararlı olduğunu ve bağımsız senatörlerle bu konuda yapılan müzakerelerin devam edeceğini söyledi.

İşçi Partsi’nin Gölge Vatandaşlık ve Çokkültürlü Avustralya Bakanı Tony Burke, sözkonusu yasa tasarısının geçmemesini “Avustralya’ya bağlılık sözü veren ve vermek isteyen herkes için büyük bir zaferdir” sözleri ile değerlendirdi

“Göçmenlerin, Avustralya vatandaşlık yemini etmeden önce on yıldan fazla bekletilmeleri reddedildi. Üniversite düzeyinde İngilizce talebi reddedildi” diyen Burke, Avustralya’nın dört bir yanında yasa tasarısının geçmemesi için yapılan kampanyalara katılanlara ve vatandaş olmak isteyen göçmenlere bu zaferi kulama çağrısı da yaptı.

Hükümetin bu tasarıyı senatodan geçirmeyi tekrar deneyeceğini de kaydeden Burke, vatandaş olmak isteyenlere seslenerek “şimdi, mevcut yasa uyarınca başvuruda bulunabilirsiniz ve bunu yapmanızı öneriyorum” ifadelerini de kullandı.

Burke ayrıca, hükümete de Göç İşleri Bakanlığı’nda bekleyen vatandaşlık başvurularının hemen işleme konulması çağrısı da yaptı.

By

Marija Zivic, Nilgün Kılıç, Mosiqi Acharya

Source: 

SBS World News Australia
Avustralya Göç ve Eğitim Ajansı & IEA-A