October 26, 2017

Federal Hükümet, vatandaş olmayı zorlaştıran koşulları hafifletmeyi kararlaştırdı.

Önemli noktalar: 

  • Hükümet tasarıdaki IELTS 6 seviyesindeki İngilizce testini, IELTS 5 seviyesine indiriyor.
  • Bakan Dutton, yeni kuralların 1 Temmuz 2018’den itibaren geçerli olmasını istiyor.
  • 20 Nisan’dan bu yana vatandaşlık için başvuran göçmenlere yürürlükteki kurallar uygulanacak.

Federal Hükümetin, sürekli oturma izni bulunanların bekleme süresini uzatmayı ve yapılan İngilizce sınavını zorlaştırmayı öngören yeni Avustralya vatandaşlığı reformları, geçen hafta Çarşamba günü zamanında tartışmaya açılamadığı için senatodan geçememişti.

Göç İşleri Bakanı Peter Dutton, Perşembe günü yaptığı açıklamada hükümetin vatandaşlık İngilizce sınavında vatandaş adaylarına daha önce planladıkları 6’ıncı band yerine 5’inci band seviyesinde test uygulanmasını kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

Vatandaş olmak isteyenlerde aranacak 6’ncı band İngilizce seviyesi, senatoda en çok itiraz edilen konuların başında geliyordu. Band 5, band 6’ya göre daha kolay geçilecek bir seviye olarak değerlendiriliyor.

Bakan Dutton, yapılacak değişikliklerin ilan edildiği Nisan ayından bu yana vatandaşlık için başvuran binlerce kişinin, şu anki kurallara göre değerlendirileceğini doğruladı.

Hükümetin vatandaşlık reform paketine İşçi Partisi, Yeşiller ve Nick Xenophon Team karşı çıktı. Çarşamba akşamı, Yeşillerin oyalama taktiği uygulamasıyla tasarı senatoda zamanında tartışılmaya açılamayınca gündemden düştü.

Ancak hükümet, reform paketini tekrar senato gündemine getirecek. Hükümet vatadaşlık reformunun gelecek yıl 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girmesini hedefliyor.

Dutton İşçi Partisi’ni, Yeşillerle işbirliği yaparak “ulusal çıkarlara aykırı davranmakla” suçladı. Bakan, hükümetin paketten taviz vererek mantıklı bir yol seçtiğini söyledi.

Bakan, “Hükümetimiz adım attı, konuyu tartıştıklarımızın da bir adım atmasını ve anlaşma sağlanmasını bekliyoruz” dedi.

İşçi Partisi Lideri Bill Shorten, partisinin tasarıda yapılan değişiklikleri destekleyeceğini düşünmediğini söyledi. Shorten, “Dutton kim bilir önümüze ne getirecek. Eğer sıradan insanlar için kötüyse, desteklemeyeceğiz” dedi.

Malcolm Turnbull Hükümeti’nin vatandaşlık yasa değişiklik tasarısı, sürekli oturma izni olanların vatandaş olmak için bekleme süresini bir yıl yerine 4 yıla çıkarmayı, ve vatandaş adaylarına daha zor İngilizce testi uygulamayı öngörüyordu. Değişiklikler ayrıca, vatandaşlık konusunda mahkemenin verdiği kararlarda bakana veto hakkı da getiriyordu.

Yasanın senatoda takılmasını sağlayan Yeşil senatör Nick McKim, Avustralya göçmen toplumunun yasa değişkik taslağının senatoda takılmasını kutlayabileceğini söyledi. McKim, SBS World News’e yaptığı açıklamada “Peter Dutton binlerce kişinin hayatını askıya aldı. O insanlar, başvuruları eski kurallara göre değerlendirileceği için artık kendi hayatlarını yaşamaya tekrar başlayabilir” dedi.

Avustralya Göç ve Eğitim Ajansı & IEA-A